Procurement Managers
ronde hoek

Missie

ronde hoek
Procurement Managers

Procurement

Procurement Managers ontstond uit een fascinatie voor de kracht van onder­handelen, de betekenis van professionele procurement op de groei van organi­saties, en vooral voor de rol van procure­ment professionals binnen relatie management. Procurement Managers biedt consul­tancy waarin deze aspecten terug­komen.

Missie

Het is tijd om uit de traditionele inkoop­benadering van specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg te stappen. Het nieuwe inkoop­tijdperk is hier. Inkoop heet nu procurement en procurement betekent veel meer dan wat het ooit revolutionaire maar nu traditionele inkoop­proces schetst.

Visie

In het tijdperk van digitaal handelen, efficiency, RAMS, LCC, contract­management en relatie management wordt de rol van procurement­specialisten van extreem belang. Het gaat niet om hoeveel inkoop­termen je kunt noemen. Het gaat er niet over of je de windmill en de 4 kwadranten uit je hoofd kent en welke inkoop­strategie daaraan gelinkt is. Het gaat over de filosofieën achter professioneel inkopen, over het geven en nemen, over het begrijpen van wat de drijfveren van de tegen­partij zijn, de psychologie achter de beïn­vloe­dings­tech­nieken. Het gaat over de complexiteit van werken met andere mensen, die vervolgens andere belangen hebben.

Strategie

Het is aan ons als procurement­specialisten om dat als eerste binnen onze eigen onderneming, werkgever en/of opdracht­gever duidelijk in kaart te brengen. Het is aan ons om de stake­holders te identi­ficeren, kwanti­ficeren wat hun belangen zijn, dis­cus­siëren om als ultieme doel het leren van elkaar en het continu verbeteren te hebben. Waarde in de keten en sub­ketens creëren, onze eigen waarde bewijzen, inkoop verkopen als het belang­rijkste brandstof middel in het bestaan van de onder­nemingen. Dat doen wij. Dat zijn wij. Wij zijn Procurement Managers.

  © 2011 Procurement Managers